De PV-EPZ organiseert veel activiteiten, zowel sport als ontspanning, voor zoveel mogelijk doelgroepen. Er wordt een stedentrip georganiseerd, het Sinterklaasfeest wordt gevierd, worden voor de tourclub verschillende routes gereden, de Mergelheuvelland 2 daagse en de Ronde van Walcheren, wordt een voetbalwedstrijd bijgewoond,  verschillende workshops musicals bezocht.  Dit is een kleine greep uit de activiteiten die de PV organiseert voor haar leden.

Je kunt je dititaal aanmelden via de knop “Lid worden” rechtsboven in het scherm. Hier kun je je ook aanmelden voor een sport naar keuze.

Lidmaatschap Personeelsvereniging

Iedereen die werkt of gewerkt heeft bij EPZ kan lid worden van de PV-EPZ. Leden betalen een  (kleine) contributie. Deze contributie wordt gebruikt om de vele activiteiten mede te financieren. Je kunt op elk moment lid worden van de PV-EPZ.

Lidmaatschap gepensioneerden

Gepensioneerde EPZ-ers kunnen ook nog lid blijven van den Personeelsvereniging. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar verlengd.

Lidmaatschap medewerkers van derden

Medewerkers van derden zijn van harte welkom als lid van de PV, als ze minimaal een jaar bij EPZ (blijven) werken.

Lidmaatschap sportteams

Voor alle sportactiviteiten wordt een sportbijdrage gevraagd. Het bedrag is afhankelijk van de sportactiviteit en soort van lidmaatschap. Ook de sportteams worden gesubsidieerd. Alleen de betalende sportteamleden, die ook lid zijn van de PV-EPZ profiteren hiervan. De sportbijdrage wordt gespecificeerd op de salarisstrook vermeld. Klik op het tabblad [sportteams] voor meer informatie over de sportteams en de bijdrage per sport.

Eigen bijdrage

Voor alle ontspanningsactiviteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Het bedrag is afhankelijk van de activiteit. Ook voor sportevenementen kan een eigen bijdrage gevraagd worden, ook dit bedrag is afhankelijk van het soort evenement. Als je geen lid bent van de PV-EPZ dan betaal je de kostprijs voor deelname aan evenementen en activiteiten van de PV en een het dubbele van de ledenbijdrage voor een sportactiviteit.

Annulerings-reisverzekering zelf afsluiten
Bij deelname aan een PV-reis dien je als PV-lid zelf een annulerings-reisverzekering af te sluiten.
Lees hiervoor ook het Huishoudelijk Reglement.

Bestellen van sportkleding

Sportkleding kun je als PV-lid bestellen via het bestelformulier en mail deze aanvraag naar de personeelsvereniging@epz.nl

Wijzigt je gezinssamenstelling, adres of email, geef dit s.v.p. altijd door aan ons!!!

 

Vereniging

De PV-EPZ is een volledig zelfstandige vereniging met eigen statuten (notarieel vastgelegd). De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20150348.

Aanmelden als lid bij de PV

 • 1. Ik ben..

 • 2. Gegevens

 • 3. Afronden

 • 4. Contributie

 • De contributie bedraagt voor:

  - EPZ medewerkers € 1,00 per maand per gezin. De contributie wordt geïnd via het salaris vanaf de eerst mogelijke gelegenheid na aanmelden. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand waarin de eerste inhouding plaatsvindt.

  - Gepensioneerden € 12,00 per huishouden per jaar. Na ontvangst van het aanmeldformulier "Aanvraag lidmaatschap gepensioneerden" ontvangt u een nota. Pas na bijschrijving van de contributie op de rekening van de PV gaat het lidmaatschap in.

  - Werknemers van derden bij EPZ gestationeerd € 24,00 per huishouden per jaar. Na ontvangst van het aanmeldformulier "Aanvraag lidmaatschap derden" ontvangt u een nota. Pas na bijschrijving van de contributie op de rekening van de PV gaat het lidmaatschap in.