Teamleiders Bram Theune
E-mail a.theune@epz.nl
Sportbijdrage € 1,- per maand
Informatie Deelname aan diverse fietsevenementen en toertochten

 

 

 

Wielerkleding kun je als PV-lid bestellen via het bestelformulier  en indienen bij Corina Grim-Griep c.grim@epz.nl

Dus meld je aan bij de tourclub via onderstaand formulier!

 

Aanmelden als lid bij de PV

 • 1. Ik ben..

 • 2. Gegevens

 • 3. Afronden

 • 4. Contributie

 • De contributie bedraagt voor:

  - EPZ medewerkers € 1,00 per maand per gezin. De contributie wordt geïnd via het salaris vanaf de eerst mogelijke gelegenheid na aanmelden. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand waarin de eerste inhouding plaatsvindt.

  - Gepensioneerden € 12,00 per huishouden per jaar. Na ontvangst van het aanmeldformulier "Aanvraag lidmaatschap gepensioneerden" ontvangt u een nota. Pas na bijschrijving van de contributie op de rekening van de PV gaat het lidmaatschap in.

  - Werknemers van derden bij EPZ gestationeerd € 24,00 per huishouden per jaar. Na ontvangst van het aanmeldformulier "Aanvraag lidmaatschap derden" ontvangt u een nota. Pas na bijschrijving van de contributie op de rekening van de PV gaat het lidmaatschap in.