Op donderdag 28 maart 2024 van 16:00 tot 17:00 uur

vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de bedrijfskantine van EPZ.
Deze vergadering is toegankelijk voor alle PV-leden.
Iedereen ontvangt nog een uitnodiging per e-mail voor de ALV.
Na aanmelding worden de stukken voor de vergadering gemaild.

Wil je een activiteit organiseren of weet je nog een leuke activiteit, dan mag je altijd een voorstel indienen bij het bestuur!

Mail dan naar personeelsvereniging@epz.nl