Op dinsdag 28 maart 2022 van 16:00 tot 17:00 uur

vindt van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de bedrijfskantine van EPZ.

Deze vergadering is toegankelijk voor alle (gepensioneerde) leden van EPZ.

Een ieder ontvangt nog een uitnodiging per e-mail voor de ALV.

of meld je alvast aan via personeelsvereniging@epz.nl

Na de aanmelding worden de stukken voor de vergadering gemaild.